Profil Kepala Sekolah

Nama : Hj.Dewi Elvi, S.Pd., M.Si
NIP  :196903281995122003
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir :Medan, 28 Maret 1969
Agama : Islam
Email : dewielvi@gmail.com
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Pendidikan : S2, Kimia

Pendidikan Formal:

2008 – 2010: Pascasarjana Universitas Indonesia program studi Kimia
1998 – 2000: S.1 Pendidikan Fisika IKIP Jakarta
1984 – 1987: SMA Negeri 24 Jakarta
1981 – 1984: SMP Negeri 70 Jakarta
1975 – 1981: SD Muhammdiyah 53 Jakarta

Pengalaman Jabatan:

1996 – 2015:  Guru SMAN 96 Jakarta
2011 – 2019: Guru SMAN 2 Jakarta
2014 – 2019:Ketua MGMP Kimia Jakarta Barat
2019 – Sekarang: Sebagai kepala sekolah SMA Negeri 95 Jakarta